Talopaketti, moderni rakentamisen muoto

fusion_rock

Talopaketti on nykypäivänä omakotirakentajan pääsääntöinen valinta. Talopaketteja saa eri valmiusasteilla, mutta lähes kaikissa on yhteistä se, että pystyttämisen jälkeen sinulla on seinät ja katto, lisäksi tyypillisesti myös sisäseinät ja ainakin osa kiinteistä kalusteista. Talopakettien toimitussisällöt siis vaihtelevat ja sitä myöden myös hinnat. Muuttovalmiissa taloissa pakettiin kuuluu kaikki perustuksia, kodinkoneita ja sisäpintojen materiaaleja myöden. Jotkut talopaketit taas sisältävät käytännössä ainoastaan seinät, lattian ja katon kaiken muun jäädessä vielä hoidettavaksi talon rakentajalle. Yleensä talopaketteihin ei kuulu pohjatyöt, jotka voivat olla viidesosa tai jopa neljäsosa koko rakennusprojektin kustannuksesta. Talopaketin ilmoitettu hinta on yleensä siis melko kaukana siitä, mitä todellinen hinta on.

Paketteina saa käytännössä kaikenlaisia taloja ja suurin osa talotehtaista tarjoaa mahdollisuuden muokata taloa asiakkaan halujen mukaan, toki tietyin rajoituksin. Yleensä helposti muokattavissa ovat ikkunoiden paikat, oviaukkojen koko sekä tietysti terassit. Valmiiden pakettien muokkaaminen yleensä nostaa hintaa ja tämä kannattaakin taloprojektia suunnitellessa ottaa hyvin huomioon.

Perinteisesti talopaketti on mielletty elementtitaloksi, missä seinät tehdään valmiiksi, poislukien sisäpintojen materiaali, tuodaan rakennukselle ja nostetaan pystyyn. Tämäntyyppiset talopaketit ovat yleensä halvimpia kokonaisuuksia. Näistä paketeista talopaketti termi sai jossain vaiheessa hieman halveksitun maineen, mutta ne ajat ovat ohi. Talopaketista on tullut de-facto tapa rakentaa. Suurin osa Suomessa rakennetuista uusista omakotialoista on jonkinasteisia talopaketteja. Rakentamiseen on haluttu helppoutta, joten talopaketti on ollut luonnollista kehitystä. Ennen rakennettiin käsin veistetystä hirrestä, sen jälkeen tuli ns. pitkästä tavarasta rakentaminen ja tästä on siirrytty talopaketteihin.

Talopaketti terminä on laajentunut huomattavasti elementtiomakotitaloista. Esimerkiksi Honkarakenne tarjoaa talopaketteja, missä asiakkaalle on tehty helpoksi talon valinta. Rakennustyylinä Honkarakenteen talopaketeissa on edelleen moderni hirsirakentaminen, joka kunnioittaa vanhoja perinteitä. Esimerkiksi Honkarakenteella talopaketteja on tarjolla muuttovalmiista pelkkään runkoon ja kattoon. Muuttovalmis sisältää kaiken, eli pohjatyöt, talon pystyttämisen, kiinteät kalusteet, kodinkoneet ja kaikki sisätyöt, kun taas ”kevyin” talopaketti sisältää seinät ja katon. Lisää voit lukea täältä: Honka talopaketit.