Haasteet kiinteistönvälityksessä Helsingissä

 

 

Kiinteistönvälittäjä ei myy asuntoja vaan hän myy asiakkaalle omaa osaamistaan. Kiinteistönvälitysalalla on kova kilpailu ja uusia yrityksiä perustetaan samalla kun toisia lakkautetaan. Kiinteistönvälitysalalla pärjää ainoastaan silloin kun on aidosti kiinnostunut asiakkaasta sekä tuntee markkinatilanteen. Nykyisin myyjät ja asiakkaat saavat paljon tietoa internetistä, mutta se ei vielä riitä omatoimiseen asunnon myyntiin tai ostamiseen. Kiinteistönvälittäjä on korvaamaton henkilö asunnon myyjälle sekä asiakkaalle, koska hänellä on kokemusperäistä tietoa asuntomarkkinoista. Kiinteistönvälittäjän asiantuntemus asuntokaupasta ja sen kiemuroista varmistaa sen, että asunnon myynti tapahtuu oikein ja lain mukaan.

Kiinteistönvälitys Helsinki

Alueen hyvä tunteminen on tärkeä osa kiinteistönvälittäjän työtä ja tämä korostuu erityisesti Helsingissä, jossa eri kaupunginosat ovat keskenään hyvin erilaisia. Kiinteistönvälittäjä ei voi hinnoitella asuntoa Helsingissä samoilla perusteilla kun hän hinnoittelisi asunnon jossain pienessä kaupungissa. Hintaerot ovat nimittäin hyvin suuria Helsingin eri kaupunginosien välillä. Välittäjän on oltava perillä monista yksityiskohdista, jotka Helsingissä vaikuttavat asuntojen hintoihin. Näitä asioita ovat muun muassa asuinalueen maine, keskustan läheisyys, meren läheisyys ja julkisten liikennevälineiden kulkeminen alueelle. Hinnat vaihtelevat paljon myös kaupunginosien sisällä ja jokin katu saattaa olla niin arvostettu, että neliöhinta siellä olevalla asunnolla on paljon korkeampi kuin viereisellä kadulla olevalla asunnolla. Helsingissä pieni ja huonokuntoinenkin asunto saattaa olla todella kiinnostava myyntikohde, jos se sijaitsee suositulla ja arvostetulla alueella. Muutamassa Helsingin kaupunginosassa maahanmuuttajien osuus asukkaista on jopa 30 % ja se on vähentänyt näiden alueiden kiinnostavuutta kantasuomalaisten asuinpaikkana. Kiinteistönvälittäjän täytyy siis tuntea Helsinki läpikotaisin, jos hän haluaa välittää asuntoja Helsingissä. Lue loppuun